încărcare ...
FAVORITECODULDENUMIREA TESTULUIPREȚ / TIMP ANALITICURGENTALEGE
FEC03Sânge ocult (calitativ)
MDI349Screening-ul acizilor organici (adipic, succinic, glutaric, glicolic, 3-hidroxibutirat, 4-hidroxifenilacetic, metilmalonic, acidul lactic, acidul oxalic, acidul cetoglutaric, acidul piruvic, acetoacetic)
IMU27Screening-ul anticorpilor la citoplasmă granulocitelor neutrofile, ANCA (imunofluorescenţă indirectă)
MDI348Screening-ul nou-născuţilor
MDI287Seleniul în ser
HOR31Serotonina serica
HOR35Serotonina urinară
MDI456Sertralina (Zoloft)
MDI273Siliciul în ser
GEN18Sindromul Gilbert (testarea promotorului genei UGTA1)
MDI925Sindromul Martin-Bell (sindrom de rupere a cromozomului X)
INV141Sindromul neoplaziilor endocrine multiple de tip 2A (MEN 2A) exonii 10 şi 11 ai genei RET m.
INV140Sindromul neoplaziilor endocrine multiple de tip 2B (MEN 2B) exonul 15 al genei RET m.
MDI457Sirolimus (Rapamicina)
BIO20Sodiu
URI08Sodiu în urina nictimerală
SPE01Spermograma
MDI281Staniul în ser
MDI289Stronţiul în ser
MDI290Stronţiul în urină
URI15Substanţe psihotrope (amphetamine, barbiturate, benzodiazepine, coca
URI17Substanţe psihotrope (cotinine - metabolit al nicotinei), test calitativ
URI16Substanţe psihotrope (spice), test calitativ
MDI262Superoxiddismutază, SOD

lista de analize - S - Antetul sit-ului

keymeta

keymeta

descmeta

descmeta