loading ...
EN
Complete blood count, white blood cell, reticulocyte

Complete blood count, white blood cell, reticulocyte

RET-He – este echivalentul hemoglobinei în reticulocite, recomandat pentru o evaluare adecvată a statutului de fier activ biologic necesar pentru eritropoieza calitativă. Deoarece ciclul de viață al eritrocitelor este de 120 de zile, estimarea "calității" eritropoiezei pe baza parametrilor hematologici clasici: hemoglobina (HGB), volumul mediu al eritrocitelor (MCV), conținutul mediu de hemoglobină în eritrocite (MCH), este posibilă doar în fazele tardive.
De obicei, utilizarea markerilor biochimici, cum ar fi fierul seric, transferina sau feritina, sunt dificil de interpretat din punct de vedere clinic pe fundalul proceselor inflamatorii, al patologiei hepatice, al tumorilor și altele.
 
RET-He –echivalentul hemoglobinei în reticulocite
 
Reticulocitele sunt precursorii eritrocitelor în sângele circulant, se formează timp de 2 zile, după care pătrund în sânge. Aceasta înseamnă că determinarea hemoglobinei în reticulocite reflectă includerea curentă a fierului în eritropoieză, adică nivelul "calității" celulelor.
 
Măsurarea hemoglobinei echivalente în reticulocite furnizează informații despre biodisponibilitatea fierului în timp real, spre deosebire de măsurarea hemoglobinei în celulele roșii sanguine mature.
 
Indicațiile de analiză a RET-He
 
Diagnostic


► Determinarea deficienței funcționale de fier (sarcină, boli cronice, inflamație, infecție).
► Diagnosticul deficienței latente de fierMonitorizare

Monitorizare


► Monitorizarea tratamentului care vizează normalizarea eritropoiezei și a nivelului de fier.

Interpretare


Valori de referință a RET-He (indiferent de sex): 28 - 35 pg de fier într-o celulă.
► Nivel < 28 pg: deficiența de fier sau inaccesibilitatea biologică a fierului pentru eritropoieză.
► O creștere a indicelui RET-He în a treia zi de tratament per oral cu preparate de fier indică un efect pozitiv al terapiei.

Astfel, parametrul echivalent al hemoglobinei în reticulocitele RET-He a demonstrat eficacitate clinică în analiza hematologică extinsă:


► indică tendința de schimbare a stării actuale a fierului;
► permite evaluarea atât a calității cât și a cantității de eritrocite tinere;
► este cel mai devreme marker al bolii, care se manifestă înaintea oricărui alt marker de laborator!

CODE

HEM03

price and Analytic Time

Alfa Diagnostica | Medical Analyses | Complete blood count, white blood cell, reticulocyte

Complete blood count

white blood cell

reticulocyte

Complete blood count, white blood cell, reticulocyte