încărcare ...
RO
FAVORITECODULDENUMIREA TESTULUIPREȚ și TIMP ANALITICURGENTALEGE
LIM1183Factor de creştere a fibroblaştilor, FGF-23
IMU54Factorul antinuclear pe celule Hep-2 (imunofluorescenţă indirectă) (cantitativ)
LIM1182Factorul de necroză tumorală, TNF-a
LIM1045Factorul nefritic, С3 NеF
LIM1110Factorul reumatoid, RF IgA
LIM1111Factorul reumatoid, RF IgG
IMU40Factorul reumatoid, RF IgM
LIM1191Fenciclidina în ser
LIM1190Fenciclidina în urină
LIM1185Fenilalanina
LIM1186Fenitoina
LIM1187Fenobarbital
LIM1188Fenol în urină
LIM1189Fenprokumon
BIO32Feritina
LIM1192Fetuina A
CEG010Fibrilaţia atrială şi sindrom QT scurt
HEM16Fibrinogen
TFN03FibroMax, evaluarea după sistemului METAVIR
TFN02FibroTest, evaluarea după sistemului METAVIR
BIO23Fier
LIM1194Flecainidă
LIM1201Flucitozina
LIM1196Fluconazol
LIM1200Flufenazină
LIM1197Flunitrazepamului
LIM1206Fluorul în ser
LIM1205Fluorul în urină
LIM1198Fluoxetina
LIM1199Flupentixol
LIM1195Fluvoxamină
LIM1203Fondaparinux (Arixtra)
LIM1204Formatul (acid formic)
LIM1060Fosfataza alcalina placentara, PLAP
BIO51Fosfataza alcalină, ALP
LIM1218Fosfataza alcalină, fracţia osoasă
LIM0918Fosfataza alcalină, izoenzimele, AP
LIM0997Fosfolipaza asociată lipoproteinelor А2, Lp-PL-A2
BIO27Fosfor
URI09Fosfor în urina de 24 ore
CEG200Fotodermatoze: xeroderma pigmentosum, sindromul Cockayne, sindromul COFS şi afecţiuni asociate
SYS01Fotoliu ginecologic (prima tranşa)
SPE02Fructoza în ejaculatul spermatic, cantitativ

Alfa Diagnostica | Analize Medicale | F