încărcare ...
RO
FAVORITECODULDENUMIREA TESTULUIPREȚ și TIMP ANALITICURGENTALEGE
LIM0864Haloperidolul
BIO36Haptoglobina
CEG004Hemocromatoză
BIO11Hemoglobina glicozilată, Hb A1c
HEM01Hemograma
HEM02Hemograma, formula leucocitară
HEM03Hemograma, formula leucocitară, reticulocite
LIM0867Hemopexina
LIM0868Hemosiderină
LIM0652Hialuronidaza antistreptococică
LIM0873Hidroclorotiazidă
LIM0871Hidroxiprolina în ser
LIM0870Hidroxiprolina în urină
CEG105Hipercolanemie şi defecte de sinteză a acizilor biliari
CEG020Hipercolerosterolemie sau hiperlipoproteinemie
CEG118Hiperfenilalaninemie
CEG032Hiperkplexie
CEG096Hiperoxalurie
CEG195Hiperpigmentare: Dowling-Degos şi maladii asociate
CEG019Hipertensiune pulmonară arterială
CEG122Hipoglicemie hiperinsulinemică
CEG250Hipogonadism hipogonadotrop cu sau fără anosmie
LIM0874Histamina
CEG039Holoprosencefalie, spectrul
BIO03Homocisteina
HOR04Hormonul adrenocorticotrop, ACTH
HOR25Hormonul anti-Mullerian, AMH
HOR38Hormonul de creștere, GH
HOR01Hormonul foliculostimulant, FSH
HOR02Hormonul luteinizant, LH
HOR12Hormonul tireotrop, TSH

Alfa Diagnostica | Analize Medicale | H