încărcare ...
RO
FAVORITECODULDENUMIREA TESTULUIPREȚ și TIMP ANALITICURGENTALEGE
CEG093Rahitism hipofosfatemic
CEG183Rahitism hipofosfatemic şi displazii scheletice asociate cu mineralizare anormală
HEM13Raport normalizat internațional, INR
CEG016RASopatii
MBI14Reagine plasmatice rapide, RPR, screening
LIM1109Reboxetina
LIM1108Receptorul solubil de transferină, sTfR
LIM1113Reptilaza, timpul
CEG049Retinită pigmentoasă, autosomal dominant şi X-linkat
CEG050Retinită pigmentoasă, autosomal recesivă şi X-linkat
LIM1112Rezistenţa la Proteina C activată, APC-rezistenta
LIM1117Rifampicină
LIM1115Risperidonă
LIM1116Ritalina

Alfa Diagnostica | Analize Medicale | R