încărcare ...
RO
Farmacogenetica. Gena glutationtransferazei GSTT1, GSTM1, GSTP
Farmacogenetica. Gena glutationtransferazei GSTT1, GSTM1, GSTP

Nu neceşită pregatire specială.

Codul

INV030

Preț și Timp analitic

INV030 - Farmacogenetica. Gena glutationtransferazei GSTT1, GSTM1, GSTP - Antetul sit-ului

keymeta

,keymeta

descmeta

descmeta