încărcare ...
RO
La Mulți Ani Chișinău!

La Mulți Ani Chișinău!

13.10.2021
REGULAMENTUL PROMOTIEI
„La mulți ani Chișinău”
 
Art. 1. Organizatorul si Regulamentul campaniei promotionale
 
(1) Campania Promotioanla „La Mulți Ani Chișinău” (denumita in continuare „Campanie Promotionala”) este organizata de/în cadrul laboratoarelor medicale Alfa Diagnostica S.R.L., persoana juridica din Republica Moldova, cu sediul mun. Chișinău, str. Mt. Gurie Grosu nr. 17, sector Centru, inregistrata în Registrul de stat al persoanelor juridice sub IDNO 1016600023573, cont bancar IBAN MD52ML000000002251420511, deschis la BC Moldindconbank S.A., filiala Premium, reprezentata prin dna Angela Șcerbina, in calitate de Adminsitrator, denumita in continuare "Organizator".
 
(2) Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Promotiei „La Mulți Ani Chișinău” (denumit in continuare “Regulament”) si Regulamentului general de participare (denumit in continuare “Regulament General”), cu exceptiile si derogarile stabilite de prezentul Regulament.

(3) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, cu un anunt publicat pe pagina www.alfalab.md cu cel putin 3 ore până la data preconizată pentru întreruperea campaniei promotionale sau comunicat publicului prin orice alta metoda la discretia Organizatorului.
 
(4) Pentru aducerea la cunostinta participantilor, Regulamentul si Regulamentul general sunt intocmite si sunt disponibile in mod gratuit pe pagina www.alfalab.md si/sau in orice Laborator al Organizatorului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale, avand obligatia de a publica pe pagina web www.alfalab.md anuntul cu privire la modificare, sau asigura disponibilitatea in orice laborator al sau a Regulamentului nou/schimbat/modificat, cu cel putin 3 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.
 
(5) Locul desfasurarii Campaniei Promotionale - exclusiv in cadrul laboratoarelor medicale SRL Alfa Diagnostica pe adresele:
- or. Chișinău, str. C.Vîrnav, 21;
- or.Chișinău, str. Decebal, 72/6;
- or.Chișinău, str. Mircea cel Bâtrîn, 3/2;
- or.Chișinău, str. Testemițianu, 21;
- or.Bălți, str. Decebal, 126/4;
 
(6) Serviciului prestat in cadrul Campaniei Promotionale:
- MBI87 Antigen Coronavirus SARS-CoV-2;
- MBI86 Anticorpi Coronavirus SARS-CoV-2, Spike S1-RBD, IgG, cantitativ;
- BML66 ARN Coronavirus SARS-CoV-2.
 (în continuare „Serviciul Prestat”).
 
(7) Costul Serviciului Prestat in cadrul Campaniei Promotionale:
- MBI87 Antigen Coronavirus SARS-CoV-2 – 315,00 lei;
- MBI86 Anticorpi Coronavirus SARS-CoV-2, Spike S1-RBD, IgG, cantitativ – 435,00 lei;
- BML66 ARN Coronavirus SARS-CoV-2 – 720,00 lei.
 
(8) Numarul (Cantitatea) Serviciului Prestat - limitat, fiind stabilit în mod exclusiv si unilateral de către Organizatorul.
 
Art. 2. Dreptul de participare
 
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor care accepta neconditionat termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”) si a Regulamentului General.

(2) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala, precum si a Regulamentului General, disponibile la acest link.
 
Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare
 
(1) Campania va incepe in data de 14.10.2021 orele 07:30, si se va incheia in data de 14.11.2021, orele 16:00 sau in momentul epuizarii locurilor disponibile, in functie de care dintre ele se va produce mai curand, sau in orice moment la decizia Organizatorului.
 
Art. 4. Mecanismul Campaniei si Conditiile de validare
 
(1)  In prezenta Campanie promotionala se ofera serviciul in limita locurilor disponibile stabilite in mod exclusiv de catre Organizatorul Campaniei Promotionatel și anume:
- MBI87 Antigen Coronavirus SARS-CoV-2;
- MBI86 Anticorpi Coronavirus SARS-CoV-2, Spike S1-RBD, IgG, cantitativ, IgG;
- BML66 ARN Coronavirus SARS-CoV-2.
 
(2)  Pentru a beneficia de Serviciul Prestat in cadrul Campaniei Promotionale, participantul personal, urmeaza sa telefoneze pentru inscriere si programare la Serviciul Prestat la numarul de telefon 022 82-44-44 sau online la adresa www.alfalab.md
 
(3) In cadrul Campaniei Promotionale, Participantii pot beneficia de Serviciul Prestat in cazul in care au efectuat o programare online sau au telefonat la numarul pentru inscrieire indicat la pct. (2) al Art. 4 al prezentului Regulament si au fost inscrisi pentru participare la Campania Promotionala de catre Organizator. Organizatorul nu este obligat sa inscrie un numar anumit de persoane pentru participare la campania promotionala si poate refuza, fara motiv, inscrierea oricarei persoane pentru participarea la Campania Promotionala.
 
(4) Intentia de a participa la Campania Promotionala si/sau telefonarea la numarul pentru inscrieire indicat la pct. (2) al Art. 4 al prezentului Regulament nu garanteaza acceptarea persoanei la Campania Promotionala, respectiv inscrierea persoanei ca participant la Campania Promotionala.  
 
(5)  Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care un participant nu poate beneficia de oferta din orice motiv. Dreptul obtinut prin inscrierea la campania promotionala este personal, nu este transmisibil si se anuleaza in cazul in care participantul nu s-a prezentat la data si ora stabilita pentru a beneficia de Serviciul Prestat.
 
Art. 5. Încetarea înainte de termen a Campaniei
 
(1) Campania poate înceta înainte de termen, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din orice motive de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Încetarea inainte de termen a Campaniei urmeazaa a fi adusaa la cunostinta publicaa si se considera adusa la cunostinta publica prin publicarea anuntului respective pe pagina web a organizatorului: www.alfalab.md sau folosind orice alt mijloc de comunicare la discretia Organizatorului.
 
(3) In vederea evitarii oricarui dubiu, in situatia modificarii/suspendarii/intreruperii/incetarii Campaniei, din orice motiv, participantii nu vor fi indreptatiti (nu vor avea dreptul) sa solicite si sa primeasca de la Organizator orice despagubire/deducere/indemnizatie/prejudiciu si orice alte plati care le pot asimila desfasurarii Campaniei Promotionale.
 
Art. 6. Litigiile si legea aplicabilă
 
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti moldovenesti competente de la sediul Organizatorului.

Art. 7. Prelucrarea datelor personale
 
(1) In cadrul prezentei campanii, Organizatorul va prelucra date cu caracter personal ale Participantilor inscrisi in conditiile Art. 1 - 4.
 
(2) Prin participarea la campanie, Participantii declara ca au luat la cunostinta cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator in cadrul campaniei promotionale si accepta prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Art. 8. Responsabilitate
 
(1) Organizatorul campaniei este indreptat sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(2) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de telefonie fixa si/sau mobila sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti.
 
 

La Mulți Ani Chișinău - Alfa Diagnostica | Laborator Medical

Alfa Diagnostica

laborator medical

,Alfa Diagnostica, laborator medical