încărcare ...
RO
Condițiile de prestare a serviciilor

Condițiile de prestare a serviciilor

Noțiuni generale
Servicii sau Analize – înseamnă analize medicale de laborator și include servicii de consultanță a medicului, servicii de prelevare a materialului biologic (inclusiv la domiciliu), servicii de traducere a rezultatelor în limba de stat (după caz), servicii de transportare a materialului biologic către laboratorul respectiv, comandate/contractate de Pacient sau reprezentantul legal al acestuia împuternicit în modul corespunzător conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
Pacient – persoana care necesită, utilizează sau solicită Servicii, indiferent de starea sa de sănătate, sau care participă benevol, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale.
ALFA DIAGNOSTICA sau Laborator – înseamnă laborator de diagnostic Alfa Diagnostica SRL
 
Pregătirea către Analize
Responsabilitatea pentru pregătirea corespunzătoare către Analize îi revine Pacientului. ALFA DIAGNOSTICA nu este responsabilă pentru exactitatea acelor Analize, către care nu v-aţi pregătit în mod corect. Deoarece pregătirea corectă către Analize afectează în mod direct exactitatea rezultatelor, vă rugăm să faceţi cunoştinţă şi să respectaţi în totalitate regulile de pregătire către Analiza corespunzătoare, pe care le puteţi găsi pe site-ul oficial www.alfalab.md. Nu efectuaţi Analize, dacă nu sunteţi pregătit(-ă) corect de efectuarea lor!

Prelevarea materialului biologic
În unele cazuri, chiar dacă pregătirea către Analize a fost corectă, materialul biologic poate să nu corespundă cerinţelor, necesare pentru efectuarea Analizei. În acest caz, vă vom notifica cu privire la necesitatea de a repeta procedura de prelevare a materialului biologic, pe care o vom realiza pentru Dvs. gratuit. Termenul de executare a unei asemenea Analize se va calcula din data prelevării repetate a materialului biologic. În cazul în care materialul biologic nu a fost colectat de personalul Laboratorului, ALFA DIAGNOSTICA nu este responsabilă pentru procedura și condiții de colectare, păstrare și transportare a materialului biologic colectat în Laborator.
 
Sisteme de testare, metode de investigare și echipamente 
ALFA DIAGNOSTICA, la propria discreție, poate plasa și modifica pe site-ul său oficial informația cu privire la echipamentul utilizat și sistemele de testare aplicate. La necesitate, vă rugăm să specificați informația actuală, care prezintă interes pentru dvs., pe site-ul nostru oficial. Atunci când comandați o anumită Analiză sau un Serviciu la ALFA DIAGNOSTICA, în mod automat vă exprimați acordul la efectuarea Analizei cu ajutorul echipamentului și/sau cu aplicarea sistemului de testare și/sau a metodei de investigare determinată/stabilită exclusiv de către ALFA DIAGNOSTICA. ALFA DIAGNOSTICA, la propria discreție, fără indicarea cauzelor și fără informare prealabilă, poate folosi la efectuarea Analizelor alte sisteme de testare, metode sau echipamente. Caracteristicile anumitor sisteme de testare (inclusiv valorile de referință) sunt determinate de către producător.
ALFA DIAGNOSTICA, la propria discreție, fără indicarea cauzelor și fără informare prealabilă, poate atrage pentru efectuarea Serviciilor comandate/contractate persoane terțe, cu condiția asigurării calității și ordinii de prestare corespunzătoare.

Notificarea privind disponibilitatea rezultatelor
ALFA DIAGNOSTICA îşi rezervă dreptul de a expedia Pacienţilor săi notificări folosind diferite metode de telecomunicații privind disponibilitatea rezultatelor Analizelor comandate/contractate. Indicând în momentul înregistrării numărul Dvs. de telefon mobil, acceptaţi astfel să primiţi asemenea notificări. ALFA DIAGNOSTICA poate suspenda sau modifica condiţiile de prestare a acestui serviciu în orice moment şi fără o notificare prealabilă a destinatarului. Mesajele sunt expediate automat, iar ALFA DIAGNOSTICA nu garantează livrarea unor astfel de mesaje către destinatar.
 
Livrarea rezultatelor Analizelor
Rezultatele Analizelor sunt expediate Pacientului numai după validarea (confirmarea pregătirii) de către un angajat responsabil al ALFA DIAGNOSTICA a Analizelor comandate şi achitate. Mesajele electronice cu rezultatele Analizelor efectuate sunt expediate automat (fără participarea operatorului-om) la adresa de e-mail, indicată de către Dvs. în momentul înregistrării, ca un fişier ataşat în format Adobe® PDF®. Indicând în momentul înregistrării adresa Dvs. de e-mail, acceptaţi astfel să primiţi rezultatele Analizelor comandate la adresa de e-mail, indicată de Dvs. Având în vedere că transmiterea de mesaje prin e-mail nu garantează siguranţa deplină a mijloacelor de comunicare şi confidenţialitatea datelor, ALFA DIAGNOSTICA nu garantează livrarea rezultatelor Analizelor, şi nici nu garantează că datele Dvs. nu vor fi interceptate / citite de părţi terţe după expedierea lor. Pentru a asigura siguranţa / confidenţialitatea livrării rezultatelor Analizelor, ALFA DIAGNOSTICA recomandă să primiţi rezultatele Analizelor personal (sau printr-un reprezentant legal) în unul din oficiile medicale ALFA DIAGNOSTICA pe suport de hârtie. În orice caz obligația de a ridica rezultatele Analizelor de la ALFA DIAGNOSTICA îi revine Pacientului. Printre motivele nerecepţionării rezultatelor Analizelor la adresa de e-mail indicată de către Dvs., putem menţiona următoarele:

 • domeniul Internet, la care aparţine adresa Dvs., a nimerit în „listele negre” (stop list, black mail list, etc.) ale serverilor-participanţi la expedierile în masă neautorizate, rău intenţionate şi periodice;
 • setările de securitate pe serverul poştal al clientului împiedică expedierile în masă;
 • cutia poştală din partea Pacientului este aglomerată, blocată sau inaccesibilă;
 • cutia poştală a Pacientului setată pentru primirea mesajelor mai mici de 256 000 de baituri.
În cazul în care nu aţi primit mesajul cu rezultatele Analizelor, puteţi să vă adresaţi oricând cu o cerere corespunzătoare la adresa electronică info@alfalab.md sau să telefonaţi la unul din numerele de telefon indicate pe www.alfalab.md. În cazul în care cererea Pacientului este legitimă, mesajul cu rezultatele vă va fi expediat repetat. Eliberarea rezultatelor se va efectua doar PACIENTULUI conform actului de identitate al acestuia sau reprezentantului lui legal în baza procurii autentificate notarial conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
 
Prețurile și procedura de plată 
Prețurile pentru Analize/Servicii sunt stabilite la discreția ALFA DIAGNOSTICA și pot fi modificate, la fel, doar la discreția ALFA DIAGNOSTICA, fără a fi indicate motivele sau fără un aviz prealabil. În acest sens, vă rugăm să consultați registratorul ALFA DIAGNOSTICA pentru a afla prețurile valabile la momentul comandării/contractării. Plata completă pentru Analizele/Serviciile comandate/contractate este efectuată la plasarea comenzii/semnarea contractului, înainte de efectuarea Analizelor și/sau prestarea Serviciilor.
 
Termenele de executare a Analizelor/prestare a Serviciilor
Termenele de executare a Analizelor/prestare a Serviciilor sunt indicate în zile lucrătoare şi pot fi modificate din când în când la discreţia exclusivă a ALFA DIAGNOSTICA fără indicarea motivelor sau notificare prealabilă. Zile lucrătoare sunt zilele stabilite astfel de către conducerea ALFA DIAGNOSTICA. Termenul de executare a comenzii nu include ziua de prelevare a materialului biologic, sîmbetele și duminicele. Printre motivele posibile de modificare a termenului de executare a Analizelor (dar fără a se limita la acestea) pot fi: (1) necesitatea de efectuare repetată a Analizei conform cerinţelor ISO 15189, politicii interne a ALFA DIAGNOSTICA, legislaţiei, etc.; (2) situaţii de forţă majoră; (3) defectarea echipamentului. În cazurile de mai sus, ALFA DIAGNOSTICA poate extinde termenele de executare a Analizelor şi prestare a Serviciilor pe durata unor astfel de circumstanţe, nu mai mult de 3 zile lucrătoare (şi 14 zile lucrătoare în caz de Analize genetice şi morfologice). Dacă după expirarea noului termen Pacientul nu primeşte rezultatele Analizelor/Serviciilor achitate, el poate solicita returnarea plăţii pentru Analize şi Servicii în conformitate cu procedura stabilită de ALFA DIAGNOSTICA şi cu condiţia prezentării documentului ce confirmă efectuarea plăţii și a buletinului de identitate.

Regulile de utilizare a cardului personal ALFA DIAGNOSTICA
 1. Cardul plastic personal ALFA DIAGNOSTICA (în continuare – Card) se oferă spre utilizare gratuit şi este proprietate a ALFA DIAGNOSTICA.
 2. Cardul este o cheie electronică (purtătoare a unei combinaţii unice, constând din numărul cardului şi codul CVV), care asigură acces sigur şi personalizat la cabinetul personal.
 3. Cardul nu este un card cu acumulare şi are un termen de valabilitate limitat.
 4. Perioada de valabilitate a Cardului şi mărimea de reducere pentru fiecare Card se stabilesc de către ALFA DIAGNOSTICA.
 5. Cardul permite titularului său să beneficieze de Serviciile ALFA DIAGNOSTICA la un preţ mai avantajos (cu reducere de la preţul standard la Servicii care este în vigoare la momentul efectuării plăţii de către titularul Cardului).
 6. În timpul campaniilor de promovare a vânzărilor sau a promoţiilor de orice gen, reducerile, oferite în cadrul campaniilor sau promoţiilor, şi reducerile de Card nu se însumează.
 7. Despre toate modificările (inclusiv, printre altele, privind termenul de valabilitate a Cardului şi/sau mărimea reducerii) ALFA DIAGNOSTICA poate notifica titularul prin intermediul www.alfalab.md, e-mail, telefon sau alte mijloace fără a indica motivele.
 8. ALFA DIAGNOSTICA poate anula Cardul în orice moment, fără notificare prealabilă şi fără a indica motivele.
 9. Cardul este personal (din momentul înregistrării titularului Cardului în sistemul informaţional ALFA DIAGNOSTICA) şi nu poate fi transmis pentru utilizare persoanelor terţe.
 10. Cardul urmează a fi prezentat înainte de începerea înregistrării comenzii şi calcularea costului total al Serviciilor selectate.
 11. Un Card pierdut poate fi înlocuit cu unul echivalent, cu condiţia ca titularul sau reprezentantul său legal autorizat să se adreseze la ALFA DIAGNOSTICA cu o declaraţie privind pierderea cardului şi să prezinte buletinul de identitate, precum şi o procură legalizată notarial pe numele reprezentantului (în cazul în care la ALFA DIAGNOSTICA se adresează reprezentantul).  
 12. Necunoaşterea regulilor de utilizare a Cardului nu este un motiv pentru pretenţii din partea titularului Cardului la adresa ALFA DIAGNOSTICA.

Desfăşurarea promoţiilor sau campaniilor de promovare
Periodic, la propria discreţie, ALFA DIAGNOSTICA poate anunţa desfăşurarea diferitor promoţii sau campanii de promovare (în continuare – promoţie). Atenţie la faptul că, durata de derulare a promoţiei este întotdeauna limitată atât de data de desfăşurare, cât şi de timpul de colectare a materialului biologic. Mai mult ca atât, în cazul unei cereri sporite la Serviciul respectiv sau din alte motive, ALFA DIAGNOSTICA îşi rezervă dreptul de a sista în orice moment desfăşurarea în continuare a oricărei promoţii, dacă numărul de solicitanţi ai serviciului respectiv va depăşi limita stabilită în mod exclusiv de compania ALFA DIAGNOSTICA. În acest caz, ALFA DIAGNOSTICA va anunţa despre încetarea anticipată a promoţiei, pe site-ul oficial şi/sau prin intermediul altor mijloace de distribuire a informaţiei, la discreţia ALFA DIAGNOSTICA. ALFA DIAGNOSTICA nu poartă răspundere faţă de persoanele care nu au reuşit să participe la promoţie, în legătură cu terminarea/sistarea acesteia din orice motive (inclusiv cea anticipată).  
 
În cazul divergențelor între textul acestor Condiții de prestare a serviciilor în limba română și rusă, textul în limba română va avea prioritate.

Condițiile de prestare a serviciilor - Alfa Diagnostica | Laborator Medical

Alfa Diagnostica

laborator medical

,Alfa Diagnostica, laborator medical